Krajowy System e-Faktur, w skrócie określany jako KSeF, to jedno z najczęściej dyskutowanych w ostatnim czasie zagadnień, które spędza sen z powiek setkom tysięcy przedsiębiorców w Polsce. Ministerstwo Finansów regularnie informuje nas o wprowadzanych w tym zakresie zmianach. Jak wynika z komunikatu, który został opublikowany na jego stronie 19 czerwca br., Sejm przyjął ustawę wdrażającą KSeF. Data wejścia w życie KSeF przypada na 1 lipca 2024 r.

KSeF odegra kluczową rolę w digitalizacji krajowego sektora publicznego. Jego wprowadzeniu przyświeca cel w postaci kontynuacji procesu coraz to skuteczniejszego uszczelniania systemu podatkowego, zapoczątkowanego w 2016 r., a także ułatwienia obrotu gospodarczego, dzięki wprowadzeniu jednolitego standardu faktury i jednego systemu odpowiadającego za obieg dokumentów. Wdrożenie systemu będzie wiązać się jednak dla przedsiębiorców nie tylko z korzyściami biznesowymi, ale i podatkowymi, spośród których największą jest skrócenie terminu zwrotu podatku VAT z 60 dni do 40 dni.

Jak informuje Ministerstwo Finansów, ze względu na wagę tego projektu, wprowadzanie KSeF jest poprzedzane licznymi konsultacjami publicznymi. Odbywa się także z uwzględnieniem oczekiwań polskich przedsiębiorców. W najbliższym czasie planowane są kolejne dialogi, dotyczące projektów aktów wykonawczych do ustaw.

KseF obligatoryjny od 1 lipca 2024 r., jednak nie dla wszystkich

Obligatoryjne e-fakturowanie za pośrednictwem KSeF, początkowo planowane na 1 stycznia 2024 r., finalnie zostało przesunięte o 6 miesięcy. Korzystanie z systemu stanie się więc obowiązkowe od 1 lipca 2024 r. Odpowiedniemu wydłużeniu uległ także termin wdrożenia KSeF dla podatników korzystających z przedmiotowego i podmiotowego zwolnienia z VAT. Zostaną oni nim objęci dopiero od 1 stycznia 2025 r.

Przypominamy, że polskie firmy już teraz mają dostęp do KSeF. Od 1 stycznia 2022 r. mogą korzystać z niego dobrowolnie (fakultatywnie), jako jedna z form dokumentowania transakcji handlowych.

Nie wszystkie transakcje będą podlegać KSeF

Zgodnie z założeniami przyjętej w czerwcu ustawy, obowiązkiem fakturowania w KSeF nie zostaną objęte wszystkie rodzaje transakcji. Wyłączenia odnoszą się do:

Istotnych postanowień ciąg dalszy

Wśród głównych założeń czerwcowej ustawy, która została przyjęta przez Sejm i przekazana do prac w Senacie, znalazły się także zapisy odnoszące się do likwidacji not korygujących w KSeF i poza nim, czy faktur z kas rejestrujących. W dotychczasowej formie faktury z kas rejestrujących będzie można wystawiać do 31 grudnia 2024 r. Również do tej daty paragon fiskalny z NIP będzie uznawany za fakturę uproszczoną.

Ustawa przewiduje w dodatku możliwość wystawiania faktur w trybie offline, a więc poza KSeF, jeżeli problem z dostępem do KSeF leżałby po stronie podatnika. W takiej sytuacji faktura wystawiona poza systemem powinna zostać wprowadzona do niego następnego dnia roboczego.

Przypominamy ponadto, że ustawa wdrażająca KSeF, będzie wprowadzać także obsługę informacji wiążących (WIT, WIA, WIP, WIS) wyłącznie w formie elektronicznej, co ma odbywać się jednak w ramach już istniejących narzędzi i systemów informatycznych.

Źródło:

https://www.gov.pl/web/finanse/krajowy-system-e-faktur-ksef-przyjety-przez-sejm
https://www.gov.pl/web/finanse/krajowy-system-e-faktur-ksef-coraz-blizej-przygotuj-swoja-firme-do-e-fakturowania