Od 28 lipca 2022 r. obowiązuje nowa dieta krajowa w podróży służbowej. Obecnie jej wysokość nie wynosi już 30 zł, a 38 zł. Podwyżka diety krajowej spowodowała również wzrost stawek ryczałtu za nocleg, ryczałtu na pokrycie kosztów dojazdu środkami komunikacji miejskiej i zwrotu udokumentowanych kosztów noclegu. Wiele wskazuje jednak na to, że w następnym roku czekają nas kolejne zmiany w tym zakresie.

Zmiana wysokości diety krajowej nastąpiła na mocy Rozporządzenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 30 czerwca 2022 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej, które zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw 13 lipca br.

Nowa dieta w podróży krajowej w wysokości 38 zł

Dieta w czasie podróży krajowej, przeznaczona na pokrycie zwiększonych kosztów wyżywienia, wynosi obecnie 38 zł za dobę podróży. Nowe stawki objęły zarówno pracowników państwowej i samorządowej sfery budżetowej, jak również funkcjonariuszy, żołnierzy i pracowników zatrudnionych u innych pracodawców, co wynika z treści art. 775 kodeksu pracy.

Lipcowa zmiana wysokości diety krajowej w podróży służbowej była pierwszą taką od blisko 10 lat, ponieważ ostatnia miała miejsce w 2013 r., ustanawiając stawki na poziomie 30 zł. Wzrost do 38 zł to wzrost o ponad 26%. Jak wskazuje resort pracy, przy ustalaniu nowej wysokości diety krajowej kierowano się prognozowaną na br. inflacją i średniorocznym wskaźnikiem cen towarów konsumpcyjnych w latach 2013-2021.

Decyzję o podwyższeniu stawek z całą pewnością należy ocenić pozytywnie, jednakże biorąc pod uwagę rekordową w naszym kraju inflację, która we wrześniu br. osiągnęła 17,2%, niespełna 27-procentowa podwyżka nie do końca odpowiada niestety dzisiejszym realiom.

Zmiany stawek pozostałych składowych delegacji

Wzrost diety krajowej za dobę podróży spowodował także wzrost zależnego od niej ryczałtu za noclegi, ryczałtu na pokrycie kosztów dojazdu środkami komunikacji miejskiej oraz zwrotu udokumentowanych kosztów noclegu.

Od 28 lipca 2022 r. stawki te prezentują się następująco:

Kolejna zmiana w dietach krajowych w 2023 r.?

Po ledwo co wprowadzonej zmianie wysokości stawek w dietach krajowych niemalże natychmiast pojawiła się zapowiedź kolejnych podwyżek. Obecnie nowy projekt rozporządzenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej zmieniającego rozporządzenie w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej, który został opublikowany już 3 sierpnia br., jest poddawany opiniowaniu.

Przewiduje on zmianę wysokości diety krajowej z 38 zł na 45 zł, a wraz z nią również wzrost innych składowych kosztów podróży. Jeżeli w 2023 r. dieta krajowa będzie wynosić 45 zł, ryczałt za nocleg wzrośnie z obecnych 57 zł do 67,50 zł, natomiast ryczałt na pokrycie kosztów dojazdu środkami komunikacji miejskiej – do 9 zł z dotychczasowych 7,60 zł. Zwrot udokumentowanych kosztów noclegu za jedną dobę będzie mógł nastąpić do wysokości 900 zł (obecnie 760 zł).

Wyższe diety również w podróżach zagranicznych

Nowy projekt rozporządzenia przewiduje zmiany nie tylko w dietach krajowych, ale i niektórych dietach zagranicznych. Diety i limity na noclegi w delegacjach zagranicznych określono w załączniku do tego projektu. Zmiany obejmą m.in. Francję, gdzie dieta w podróży służbowej wzrośnie z 50 euro do 55 euro, a limit na noclegi ze 180 euro do 200 euro. Dla Belgii przewidziano z kolei wzrost z 48 euro do 55 euro (dieta w podróży służbowej) i ze 160 euro do 200 euro (limit na noclegi).

Prawdopodobnie nowe stawki w podróżach zagranicznych zaczną obowiązywać jeszcze w 2022 r.