Wraz z początkiem nowego roku zaczęły obowiązywać nowe limity. Zwiększył się m.in. limit dla małego podatnika VAT i pełnej księgowości. Wprowadzono pierwszą z zapowiadanych na ten rok podwyżek minimalnego wynagrodzenia i kolejną w ciągu ostatnich miesięcy podwyżkę diet z tytułu krajowych podróży służbowych. Ile wynoszą te stawki i co jeszcze się zmieniło lub zmieni? Poniżej przedstawiamy najważniejsze limity na 2023 rok!

Nowy limit pełnej księgowości

Na podstawie średniego kursu euro z pierwszego roboczego dnia października 2022 r., ogłoszonego przez NBP, ustanowiono nowy limit dla pełnej księgowości.

W 2023 r. wynosi on 9 654 400 zł (2 000 000 euro x 4,8272 zł).

Podatnicy, którzy przekroczyli ten próg, mają obowiązek stosować się do zasad zawartych w ustawie o rachunkowości i prowadzić pełne księgi.

Nowy limit dla małego podatnika VAT

Zgodnie z treścią art. 2 pkt 25 lit. a) i b) ustawy o VAT ustanowione w tym przepisie limity dla małego podatnika VAT wynoszą odpowiednio: 1 200 000 euro i 45 000 euro.

Po przeliczeniu z uwzględnieniem nowego kursu euro ich równowartość w złotych to 5 793 000 zł (1 200 000 euro x 4,8272 zł) i 217 000 zł (45 000 euro x 4,8272 zł).

W nowym projekcie ustawy proponuje się podwyższenie limitu dla małego podatnika VAT z 1 200 000 euro do 2 000 000 euro. Jeśli zmiany SLIM VAT 3 wejdą w życie, limit ten będzie wynosić wtedy 9 654 400 zł. Przypomnijmy, że na takim poziomie kształtuje się już teraz limit dla małego podatnika w świetle przepisów ustawy o PIT i CIT.

Nowy limit ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych

9 654 400 zł – to także nowy limit przychodów dla podatników rozliczających się ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. Przekroczenie wskazanej kwoty nie pozwala korzystać z tej formy opodatkowania.

Kwartalny limit dla ryczałtu wynosi natomiast 965 400 zł.

Nowa płaca minimalna – minimalne stawki wynagrodzeń

1 stycznia 2023 r. nastąpiła pierwsza z zapowiadanych na ten rok podwyżek minimalnego wynagrodzenia dla zatrudnionych na podstawie umowy o pracę. Wynosi ona teraz 3490 zł brutto. 1 lipca 2023 r. będzie mieć miejsce druga z podwyżek. W drugiej połowie roku płaca minimalna wzrośnie do 3600 zł brutto.

Podwyżki dotyczą także stawek godzinowych. Obecnie jest to 22,80 zł brutto za godzinę, z kolei od 1 lipca 2023 r. minimalna stawka godzinowa nie będzie mogła być niższa niż 23,50 zł brutto za godzinę.

Nowa wysokość diety z tytułu krajowych podróży służbowych

Po raz kolejny na przestrzeni ostatnich miesięcy wzrosły diety z tytułu krajowych podróży służbowych. Od 1 stycznia 2023 r. nowa stawka wynosi 45 zł.

Składka zdrowotna 2023

W 2023 r. nie zmieniły się podstawowe zasady dotyczące sposobu ustalania i odliczania składki zdrowotnej, ustanowione na początku 2022 r. Podatnicy będący na skali podatkowej lub podatku liniowym, muszą pamiętać jednak o nowej wysokości minimalnej składki zdrowotnej, co wynika z podwyżek minimalnego wynagrodzenia.

Pełny ZUS 2023

Wysokość pełnego ZUS-u w 2023 r. (bez dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego i liczonej odrębnie składki zdrowotnej) to kwota 1316,54 zł. Po uwzględnieniu ubezpieczenia chorobowego pełny ZUS (bez składki zdrowotnej) wzrasta do 1418,48 zł.

Nowe zasady dla komplementariuszy w spółce komandytowo-akcyjnej

Wraz z początkiem nowego roku komplementariusze w spółce komandytowo-akcyjnej zaczęli być  uznawani za osoby prowadzące działalność gospodarczą. Oznacza to, że podlegają oni obowiązkowemu ubezpieczeniu emerytalnemu, rentowemu i wypadkowemu. Składki odprowadza się w wysokości nie niższej niż 60% przeciętnego wynagrodzenia. Przepisy nie przewidują w tym zakresie żadnych ulg.