Kwota wolna w podatku Belki – planowane zmiany na 2024 r.

Wiele wskazuje na to, że od 2024 r. czekają nas zmiany w podatku Belki, wprowadzonym do polskiego systemu podatkowego w 2002 r., kiedy to urząd ministra finansów piastował Marek Belka. Zapowiadane przez Ministerstwo Finansów reformy mają dotyczyć ustanowienia kwoty wolnej od tego obciążenia. Podatek od dochodów kapitałowych, który potocznie nazywa się także podatkiem Belki, stanowi […]

Aktualizacja informacji o zmianach podatkowych tj. Polski Ład 2.0

Rok 2022 to rok wielu zmian podatkowych, wprowadzanych niejednokrotnie w wielkim pośpiechu. Korekta pierwotnych przepisów o nazwie „Polski Ład” czyli „Polski Ład 2.0” obowiązuje podatników od 1 lipca 2022 roku i ma na celu złagodzenie niekorzystnych skutków pierwotnej ustawy. Oto jakie zmiany wprowadziła nowelizacja ustawy. PODATEK NA ZASADACH OGÓLNYCH Aktualne przepisy wprowadziły zmniejszenie stawki PIT […]

Polski Ład 3.0. – zmiany w CIT od 1 stycznia 2023 r.

Początek każdego nowego roku to z reguły czas dużych zmian w przepisach. Nie inaczej będzie i tym razem. Znowelizowana ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych w większości zacznie obowiązywać już od 1 stycznia 2023 r. Nowe regulacje w głównej mierze koncentrują się na doprecyzowaniu obecnych przepisów oraz usunięciu wszelkich niejasności i wątpliwości interpretacyjnych. Ze […]

Granice prawa do przetwarzania informacji przez KAS uzyskanych od innych podmiotów

Mimo że większość przepisów regulujących uprawnienia i sposób działania organów podatkowych została określona w sposób stosunkowo precyzyjny, z wyznaczonymi granicami, okazuje się jednak, że nie wszystkie zapisy są niestety tak jednoznaczne. Wiele obaw i wątpliwości budzi przede wszystkim art. 45 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej. Wskazuje on na obowiązek […]

TAXTRANS – profesjonalna obsługa księgowa firm transportowych 

Prowadzenie spraw księgowych i rachunkowych w firmie transportowej stanowi obecnie nie lada wyzwanie, tym bardziej, jeśli działalność ta wykracza poza jeden kraj. Dotknięta skutkami pandemii i wojny, a także trudną sytuacją gospodarczą i rosnącymi kosztami prowadzenia działalności branża TSL, poszukuje dlatego dzisiaj zaufanych partnerów, którzy w profesjonalny i kompleksowy sposób obsłużą ją w tych trudnych […]

Kancelaria TAXTRANS – rzetelna księgowość w transporcie

Mądra księgowość i rachunkowość to dzisiaj absolutny priorytet w każdej firmie transportowej. Przedsiębiorstwa, które dopiero rozpoczynają aktywność w tym sektorze, jak i te, które z różnych przyczyn poszukują dla siebie nowych specjalistów, mogą liczyć na wsparcie kancelarii podatkowej TAXTRANS, ukierunkowanej na obsługę branży TSL. TAXTRANS to profesjonalna księgowość i rachunkowość dla firm transportowych, których wymagania […]

Limit 15 tys. zł w transakcjach B2B w 2023 r. bez zmian

W 2023 r. nie zmieni się limit 15 tys. zł w transakcjach B2B. Zmiany mają nastąpić dopiero później, w 2024 r. Przypominamy, że od 2017 r. obowiązują ograniczenia w zakresie dokonywania płatności gotówką pomiędzy przedsiębiorcami. Transakcje przekraczające jednorazowo wartość 15 tys. zł muszą być dokonywane w takich przypadkach wyłącznie bezgotówkowo, za pośrednictwem rachunku płatniczego. Podstawę […]

Nowelizacja KSH – zmiany w zasadach odpowiedzialności członków zarządu

Już 13 października br. w życie wchodzi ustawa z 9 lutego 2022 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw, znacząco oddziałująca na sytuację polskich spółek kapitałowych. Poza zwiększeniem uprawnień rad nadzorczych, czy wprowadzeniem dodatkowych przepisów w zakresie działalności holdingów znalazły się w niej również nowe zapisy dotyczące odpowiedzialności członków zarządu. […]

Wysokość diety krajowej w Polsce w 2022 r. Nowe zapowiedzi na 2023 r.

Od 28 lipca 2022 r. obowiązuje nowa dieta krajowa w podróży służbowej. Obecnie jej wysokość nie wynosi już 30 zł, a 38 zł. Podwyżka diety krajowej spowodowała również wzrost stawek ryczałtu za nocleg, ryczałtu na pokrycie kosztów dojazdu środkami komunikacji miejskiej i zwrotu udokumentowanych kosztów noclegu. Wiele wskazuje jednak na to, że w następnym roku […]

Samozatrudnienie kierowcy i własna firma transportowa – czy to się opłaca?

Rosnące koszty zatrudnienia pracownika na podstawie umowy o pracę i liczne zmiany wprowadzane przepisami Pakietu Mobilności to główne czynniki przesądzające o tym, że coraz więcej kierowców w Polsce zastanawia się nad samozatrudnieniem. Założenie jednoosobowej działalności gospodarczej oznacza najczęściej większe zarobki i większą niezależność, swobodę pracy, dlatego potencjał tej formy świadczenia pracy został dostrzeżony również w […]