Jak należy prowadzić księgi rachunkowe?

Nie ulega wątpliwości, że sprawy rachunkowe i księgowe wymagają olbrzymiej skrupulatności i terminowości. Przepisy w klarowny sposób wskazują, jak powinno prowadzić się księgi rachunkowe, a także, jakie sankcje grożą za dokonywane na tym polu naruszenia. Wiedza ta jest istotna nie tylko dla przedsiębiorców, którzy zarządzają księgowością i rachunkowością swojej firmy samodzielnie, ale i dla tych, […]

KSeF wchodzi w życie 1 lipca 2024 r. Sejm przyjął ustawę wdrażającą

Krajowy System e-Faktur, w skrócie określany jako KSeF, to jedno z najczęściej dyskutowanych w ostatnim czasie zagadnień, które spędza sen z powiek setkom tysięcy przedsiębiorców w Polsce. Ministerstwo Finansów regularnie informuje nas o wprowadzanych w tym zakresie zmianach. Jak wynika z komunikatu, który został opublikowany na jego stronie 19 czerwca br., Sejm przyjął ustawę wdrażającą […]

Zmiany w transakcjach bezgotówkowych coraz bliżej. Czy na pewno wejdą w życie?

Początek nowego roku ma przynieść ważne i długo zapowiadane zmiany w ustawie z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców oraz ustawie z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, dotyczące transakcji bezgotówkowych. Od 1 stycznia 2024 r. zmienią się limity obowiązujące zarówno dla transakcji B2B, jak i B2C. Mając jednak na względzie ostatni […]

Rozliczenie roczne składki zdrowotnej do 22 maja 2023 r.

To już ostatnie dni na spełnienie przez niektórych przedsiębiorców nowego obowiązku, który został nałożony na nich przepisami Polskiego Ładu. Mowa o rocznym rozliczeniu składki zdrowotnej za ubiegły rok. Termin na złożenie stosownego oświadczenia mija 22 maja 2023 r. Kto ma obowiązek rocznego rozliczenia składki zdrowotnej? Do rocznego rozliczenia składki zdrowotnej za 2022 r. są zobowiązani […]

Czynny żal – jakie zasady obowiązują w 2023 r.?

W rozliczeniach z urzędem skarbowym zdarzają się błędy, pomyłki, przeoczenia. Co jednak istotne, nie w każdej tego typu sytuacji podatnik musi spodziewać się nałożenia kary, ponieważ przepisy przewidują także instytucję czynnego żalu, która w określonych przypadkach pozwala uchylić się od negatywnych konsekwencji naruszenia przepisów skarbowych. Należy przy tym pamiętać, że zaniechanie o ukaraniu może zostać […]

Ustawa o VAT a limit 200 tys. zł., czyli o czym powinni wiedzieć podatnicy

Obowiązek przestrzegania przepisów ustawy o VAT spoczywa na każdym polskim przedsiębiorcy, również tym, który korzysta z przyznanych mu w przepisach zwolnień, a więc niebędącym podatnikiem VAT czynnym. Należy także pamiętać, że podatek VAT, który jest doliczany do każdej transakcji, płaci się niezależnie od podatku PIT i CIT, czyli podatków dochodowych. Stanowi on dochód budżetu państwa. […]

Prewencyjna kontrola trzeźwości pracowników. Co warto wiedzieć?

Na skutek ostatniej nowelizacji Kodeksu pracy pracodawca zyskał możliwość dokonywania prewencyjnej kontroli trzeźwości pracowników, w tym na obecność środków działających podobnie do alkoholu. Zasady jej przeprowadzania uregulowano w art. 221c – 221h Kodeksu pracy. Przepisy te wchodzą w życie 21 lutego 2023 r. Pracodawca może wprowadzić kontrolę trzeźwości pracowników, obejmującą badanie przy użyciu metod niewymagających […]

Istotne limity w działalności gospodarczej w 2023 r.

Wraz z początkiem nowego roku zmieniły się niektóre limity obowiązujące przy wybranych formach prowadzenia działalności gospodarczej. Najważniejsze z nich odnoszą się do ryczałtu, małego podatnika CIT, PIT i VAT oraz prowadzenia ksiąg rachunkowych (pełna księgowość). Są one związane z nowym kursem euro, ogłoszonym przez Narodowy Bank Polski na pierwszy dzień roboczy października roku poprzedzającego dany […]

Estoński CIT a korzystanie przez pracowników z samochodów osobowych w celach mieszanych

W nowelizacji przepisów ustawy o CIT, która zaczęła obowiązywać 1 stycznia 2023 r., uregulowano kwestię opodatkowania wydatków związanych z korzystaniem z samochodów osobowych (służbowych) przez pracowników zatrudnionych w spółkach, które stosują przepisy o CIT estońskim (ryczałt od dochodów spółek). Na skutek wejścia w życie przepisów ustawy z dnia 7 października 2022 r. o zmianie ustawy […]

Jakie limity obowiązują w 2023 roku?

Wraz z początkiem nowego roku zaczęły obowiązywać nowe limity. Zwiększył się m.in. limit dla małego podatnika VAT i pełnej księgowości. Wprowadzono pierwszą z zapowiadanych na ten rok podwyżek minimalnego wynagrodzenia i kolejną w ciągu ostatnich miesięcy podwyżkę diet z tytułu krajowych podróży służbowych. Ile wynoszą te stawki i co jeszcze się zmieniło lub zmieni? Poniżej […]