Diety z tytułu podróży służbowej. Jakie zasady dla pracownika, a jakie dla przedsiębiorcy?

Z tytułu podróży krajowej oraz podróży zagranicznej, odbywanej w terminie i miejscu określonym przez pracodawcę, pracownikowi przysługuje dieta na pokrycie zwiększonych kosztów wyżywienia, jak również zwrot kosztów przejazdów, dojazdów środkami komunikacji miejscowej, noclegów oraz innych niezbędnych udokumentowanych wydatków, określonych lub uznanych przez pracodawcę odpowiednio do uzasadnionych potrzeb. O wysokości tychże świadczeń i zasadach ich przyznawania […]

Powtarzające się świadczenia niepieniężne w spółce z o.o.

Wspólnicy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, na mocy art. 176 KSH, mają możliwość, by zobowiązać się w umowie spółki do odpłatnych, powtarzających się świadczeń niepieniężnych. W praktyce taka forma współpracy jest wybierana często, chociażby ze względu na fakt zwolnienia otrzymywanego z tego tytułu wynagrodzenia ze składki zdrowotnej i składek społecznych. Istnieją tu jednak pewne niuanse, na […]

KSeF odroczony! e-Faktury jednak nie od 1 lipca 2024 roku

Mimo że wszystko wskazywało na to, że Krajowy System e-Faktur zacznie obowiązywać zgodnie z założeniami, a więc od 1 lipca 2024 roku (dla czynnych podatników VAT), wiemy już, że tak się jednak nie stanie. Jak poinformował Minister Finansów Andrzej Domański, zdiagnozowano błędy, które uniemożliwiają wprowadzenie go w planowanym terminie. Nie podano natomiast żadnych nowych, orientacyjnych […]

Podatek od kilometrówki dla zleceniobiorców – jakie zasady obowiązują?

Zgodnie z art. 34a ust. 1 ustawy o transporcie drogowym, na podstawie umów cywilnoprawnych mogą być używane, do celów służbowych, samochody osobowe, motocykle i motorowery niebędące własnością pracodawcy. Właścicielom takich pojazdów przysługuje wtedy zwrot kosztów ich używania, z uwzględnieniem w szczególności rodzaju pojazdu mechanicznego i jego pojemności. Jest to tak zwana kilometrówka, z której korzystać […]

Odliczenie podatku VAT – kiedy jest możliwe?

Czynni podatnicy podatku VAT, a więc osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności, mają prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony. Dokonywanie tego rodzaju odliczeń VAT podlega jednak określonym zasadom i ograniczeniom. Podstawą do odliczenia podatku VAT jest w […]

Zmiany w transakcjach bezgotówkowych coraz bliżej. Czy na pewno wejdą w życie?

Początek nowego roku ma przynieść ważne i długo zapowiadane zmiany w ustawie z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców oraz ustawie z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, dotyczące transakcji bezgotówkowych. Od 1 stycznia 2024 r. zmienią się limity obowiązujące zarówno dla transakcji B2B, jak i B2C. Mając jednak na względzie ostatni […]

Na czym polega spis z natury i jak go przeprowadzić?

Spis z natury jest jedną z przewidzianych metod inwentaryzacji. Co jednak istotne, obowiązek przeprowadzania takiego spisu, którym są objęci podatnicy prowadzący podatkową księgę przychodów i rozchodów, nie powstaje wyłącznie na koniec każdego roku, ale i w kilku innych przypadkach. Kiedy w takim razie powinno się przeprowadzać spis z natury oraz jakim zasadom będzie on podlegać? […]

Płaca minimalna w 2024 r. – znowu czekają nas dwie podwyżki

W nadchodzącym roku, podobnie jak w roku obecnym, ponownie czekają nas dwie podwyżki wynagrodzenia minimalnego. Należy jednocześnie przypomnieć, że wzrost wynagrodzenia minimalnego oznacza również zmiany w wysokościach innych świadczeń, z którymi pozostaje ono powiązane. Wynagrodzenie minimalne w 2024 r. Pierwsza podwyżka minimalnego wynagrodzenia nastąpi 1 stycznia 2024 r. Już wkrótce płaca minimalna wyniesie 4242 zł […]

Pracodawca może wypłacać kierowcy wynagrodzenie w dwóch częściach

Na skutek najnowszej nowelizacji, wprowadzonej ustawą z 28 lipca 2023 r. o delegowaniu kierowców w transporcie drogowym, pracodawcy zyskali możliwość wypłaty wynagrodzenia kierowcom w dwóch transzach. Należy jednak podkreślić, że uprawnienie to nie przysługuje względem wszystkich pracowników wykonujących pracę na tym stanowisku. Jego realizacja podlega również określonym rygorom. Nowe przepisy obowiązują od 19 sierpnia br. […]

Płatności gotówkowe i bezgotówkowe jednak bez rewolucji  – co czeka nas od 1 stycznia 2024 r.?

Jeszcze niedawno wiele emocji w społeczeństwie wzbudzały nowe przepisy, mające na celu zmiany limitów w transakcjach gotówkowych między przedsiębiorcami oraz wprowadzenie takich w relacjach z konsumentami. Rozwiązania te zaproponowano w związku z krajową reformą podatkową, znaną pod nazwą „Polski Ład”. Miały one wejść w życie 1 stycznia 2024 r. Rządzący zadecydowali jednak o ich uchyleniu. […]