Rok 2022 to rok wielu zmian podatkowych, wprowadzanych niejednokrotnie w wielkim pośpiechu. Korekta pierwotnych przepisów o nazwie „Polski Ład” czyli „Polski Ład 2.0” obowiązuje podatników od 1 lipca 2022 roku i ma na celu złagodzenie niekorzystnych skutków pierwotnej ustawy. Oto jakie zmiany wprowadziła nowelizacja ustawy.

PODATEK NA ZASADACH OGÓLNYCH

Aktualne przepisy wprowadziły zmniejszenie stawki PIT z 17% na 12% dla podatników opodatkowanych według zasad ogólnych (stawka ta obowiązuje w całym roku podatkowym). Przy jednoczesnym pozostawieniu kwoty wolnej na poziomie 30 000 PLN, a tym samym obniżeniu rocznej kwoty zmniejszającej podatek z 5100 PLN do 3 600 PLN. W praktyce zmianę tą odczują głównie pracownicy zarabiający powyżej 4 tys. brutto, dla osób otrzymujących płacę minimalną nie zmieni się nic.

AKTUALNA SKALA PODATKOWA

PODSTAWA OBLICZENIA PODATKU W PLN
PONADDOPODATEK WYNOSI
120 00012% minus kwota zmniejszająca podatek 3 600 PLN
120 00010 800 PLN + 32% nadwyżki ponad 120 000 PLN

ZMIANA FORMY OPODATKOWANIA W TRAKCIE ROKU

Ustawodawca wprowadził możliwość zmiany formy opodatkowania z „liniówki” oraz ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych na skalę podatkową w następujący sposób:
– Na podatku liniowym: po zakończeniu roku podatkowego 2022, za cały rok podatkowy
– Na ryczałcie: była taka możliwość do 22 sierpnia 2022 roku, za dochody uzyskane od 1 lipca 2022 roku do 31 grudnia 2022r.
Dzięki temu podatnicy po zakończonym roku podatkowym mają możliwość rozliczenia się według korzystniejszej dla nich formy opodatkowania. W tym celu należy złożyć druk PIT-36 i zaznaczyć odpowiednia pozycję informującą o zmianie. Należy także pamiętać iż rezygnacja z opodatkowania liniowego nie dotyczy, w tym przypadku, lat następnych.

ULGA DLA KLASY ŚREDNIEJ

Korekta przepisów nie zawiera ulgi dla klasy średniej, od lipca 2022 roku zostaje ona wycofana z mocą wsteczną, dlatego też nie zastosujemy jej do całych dochodów z 2022 roku. Wszelkie rozliczenia z tego tytułu zostaną przeprowadzone przez urząd skarbowy.

SKŁADKA ZDROWOTNA

„Polski Ład 2,0” nie zmienił zasad wyliczania składki zdrowotnej, nadal jej wysokość uzależniona jest od osiągniętego dochodu.

Składka zdrowotna na zasadach ogólnych- 9% od dochodu, nie mniej niż 270,90zł w roku 2022
Składka zdrowotna w podatku linowym- 4,9% od dochodu, nie mniej niż 270,90zł w roku 2022
Składka zdrowotna dla katy podatkowej– 9% od minimalnego wynagrodzenia (270,90zł w roku 2022).
Składka zdrowotna na ryczałcie– 9% podstawy wymiaru, w zależności od rocznego przychodu. Przy obrocie do 60 tys. zł – 60% przeciętnego wynagrodzenia, od 60 tys. do 300 tys. – 100% przeciętnego wynagrodzenia, powyżej 300 tys. zł – 180% przeciętnego wynagrodzenia.

ROZLICZENIE CZĘŚCI SKŁADEK

Dodatkowo budzący najwięcej emocji przepis o braku możliwości odliczenia jej od podatku nie został usunięty, a jedynie złagodzony poprzez wprowadzenie prawa do odliczenia dla wybranych podatników w określonym limicie:
Podatnicy ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych– odliczenie od przychodu do 50% składek
Podatnicy podatku liniowego – odliczenie od dochodu do 8 700 zł
Podatnicy karty podatkowej – odliczenie od podatku 19% odprowadzonej składki

JEDEN TERMIN PIT

„Polski Ład 2.0” ujednolicił termin rozliczeń z urzędem skarbowym, wszyscy podatnicy bez względu na formę opodatkowania rozliczą swój „PIT” do 30 kwietnia 2023 roku.

Podsumowując w 2022 roku dwukrotnie wprowadzono poważne zmiany w systemie podatkowym. Według ministerstwa finansów nowe regulacje miały za zadanie uprościć system podatkowy, zapewnić jego stabilność oraz przejrzystość. Zmniejszyć należne podatki oraz zwiększyć przewidywalność rozliczeń. Czy założony cel został osiągnięty? Pojawiło się wiele wątpliwości, czy ostatecznie nikt z obywateli nie poniesie negatywnych konsekwencji wprowadzonych zmian.

Przedsiębiorcy, korzystając z dostępnych w Internecie kalkulatorów podatkowych, mogą samodzielnie zweryfikować jak sytuacja wygląda w ich przypadku.